Actualidad Noticias

PLANO COMERCIAL DE PICANYA 2019

Edición del plano comercial y empresarial de Picanya

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació, es va a editar un nou plànol de Picanya amb la ubicació dels principals punts d’interès i zones industrials i comercials.

Aquells comerços i empreses que ho sol·liciten abans del dia 31 de juliol de 2019, podran eixir en aquesta edició.

Per a sol·licitar-ho cal emplenar el formulari que es troba al web municipal a l’apartat http://www.picanya.org/poble/comerc-local

Els comerços i empreses pre-inscrits, rebran per correu-e un formulari que deuran signar i tornar, per correu-e o personalment, a les oficines municipals donant el consentiment a la publicació de les dades referides de l’empresa o comerç.

Condicions de participació:

Poden participar totes les empreses i comerços radicats a Picanya a la data de finalització de la present campanya.

La publicitat al plànol i portall web és gratuita.

A cada comerç o empresa se li generarà una fitxa al servei web de la Xarxa AFIC picanya.portaldelcomerciante.com per a ser publicitat al portall de comerços de la Comunitat Valenciana: http://picanya.comercioscomunitatvalenciana.com/

De cada comerç o empresa apareixerà al planol de Picanya la seua ubicació i marca comercial.

Cada empresa o comerç és responsable de la veracitat de les dades facilitades per a ser publicades.

Per a més informació telefonar al 961594460

© 2015 - Ajuntament de Picanya - Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo